Solón o Řecích

16. 07. 2010 | † 03. 10. 2010 | kód autora: WM2

K solónovké legendě patří i výrok, kterým Solón údajně odpověděl na slova egyptského kněze "Solóne, Solóne, vy Řekové jste stále děti a není starého Řeka" slovy: "Řekové vše přijímají a hned to činí krásnějším."

Řecko v 7. st. skutečně mnoho přijalo z Orientu, jak pokud jde o výtvarné motivy, tak pokud jde o řemeslné dovednosti. Ale Řekové to vše opravdu učinili krásnějším. Specifikum řecké kultury spočívá v tom, že se neizoluje, nestaví na odiv svoji specifičnost, ale svoji schopnost přijímat a proměňovat. V 6. st. př. n. l. se to bude týkat především řeckého převzetí a proměnění empirického vědění geometrického a aritmetického.

"Nesmírně obtížné poznat je skrytou vědění míru, která jediná přec hranici všech věcí má." (Solón)

KRATOCHVÍL, Zdeněk; BOUZEK, Jan. Od mýtu k logu. Praha : Hermann a synové, 1994. 176 s. ISBN neuvedeno. s. 122


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.