Články pouze od jednoho autora pod unikátním kódem "wm2"

Solón o Řecích

† 03. 10. 2010 | kód autora: WM2
K solónovké legendě patří i výrok, kterým Solón údajně odpověděl na slova egyptského kněze "Solóne, Solóne, vy Řekové jste stále děti a není starého Řeka" slovy: "Řekové vše přijímají a hned to činí krásnějším." Řecko v 7. st. skutečně mnoho přijalo z Orientu, jak pokud jde o výtvarné motivy, tak pokud jde o řemeslné dovednosti. Ale Řekové to vše opravdu učinili krásnějším. Specifikum...

Řecký člověk I

† 03. 10. 2010 | kód autora: WM2
Co přesně máme na mysli, hovoříme-li o řeckém člověku, a co nám dává právo domnívat se, že dokážeme vykreslit jeho podobu? Problém nastává již u jednotného čísla onoho pojmu. Nacházíme snad vždy a všude, za rozmanitými situacemi, způsoby života, politickými režimy, od Athén po Spartu, od Arkádie, Thesálie či Épeiru po maloasijská města, černomořské kolonie, jižní Itálii a Sicílii jeden a tentýž model...

Řecký člověk II

† 03. 10. 2010 | kód autora: WM2
Uvedu jeden příklad na ozřejmění toho, co Gérard Simon označuje jako "způsob přítomnosti ve světě a přítomnosti samy o sobě, který dnes už nedokážeme uchopit bez obrovského úsilí o metodický odstup vyžadující skutečnou archeologickou rekonstrukci" ("Duše světa", La Temps de la réflexion, č. 10, 1982, s. 123). Mám na mysli vidění a zrak. V řecké kultuře mají privilegované postavení....

Pojetí božství v Řecku II

† 03. 10. 2010 | kód autora: WM2
Platón sám hovoří o daimonech jako o silách veskrze pozitivních, jako o mocnějších bytostech, které o člověka pečují a pomáhají mu. Již jeho bezprostřední žák Xenokratés však vedle toho upozorňuje i na temnější stránku daimonična: daimoni podle něho mohou působit i coby síly rozkladné a disharmonické. Jak je zřejmé z Plútarcha, který o tomto pojetí referuje, Demokratova primární motivace byla...

Pojetí božství v Řecku I

† 03. 10. 2010 | kód autora: WM2
Řecké pojetí božství se rozpíná mezi dvěma extrémními póly. Na jednom z nich stojí plnokrevný homérský antropomorfismus doprovázený bezpočtem soch a barvitých výjevů na vázách, na druhém se nacházejí řečtí filosofové, kteří antropomorfismus kritizují a božství chápou výrazně abstraktněji a sublimovaněji. Oba tyto pojmy působí na první pohled dojmem nesmiřitelných extrémů, jak nicméně uvidíme,...

Sentence Symmachova

† 03. 10. 2010 | kód autora: WM2
"Láska k tradičním hodnotám má neobyčejný význam. Žádáme proto o obnovení kultu (bohů) v původní podobě, v jaké po dlouhá léta prospíval římskému státu. Hlubin tajemství se nelze dopátrat jen jedním jediným způsobem." Quintus Aurelius Symmachus

Hermés a pes

† 03. 10. 2010 | kód autora: WM2
"Kdesi na cestě stál Hermés, socha čtverhranná, a pod ním kamení. Vtom k soše přiběhl pes a řekl: ´Především buď, Herme, pozdraven! Pak chci tě natřít a neminout jen tak jak boha – boha to, jejž zápasníci ctí.´ Bůh pravil: ´Přijdeš-li a olej neslížeš tu ze mne a též při tom nepočůráš mě, pak budu vděčný – další pocty si už nech!´" Valerius Babrios

Chvála Hermovi

† 03. 10. 2010 | kód autora: WM2
Hermés, Římany nazývaný Mercurius, je podivný bůh. Proměnlivý jako hory, z nichž pochází. Kyllénský bůh mnoha podob a nespočetných jmen, jehož ctí zloději stejně jako mudrci. Jednou se jako čtverácký chlapec, jehož vytáčky a výřečnost umlčí každého z bohů, bez ustání poohlíží po dobrodružství a přemýšlí, co by tak komu ještě vyvedl; tu zase je bradatým starcem neskrývané mužnosti, jehož přímost neomylně...
Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.